Wednesday, February 20, 2013

Apakah ini.

Kalau tujuan hidup kamu untuk menjengkelkan aku,maka bertepuk tanganlah kerana kamu sudah berjaya.





No comments: